Förordning (2010:274) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2010/11

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-04-08
Ändring införd
SFS 2010:274
Ikraft
2010-07-01
Tidsbegränsad
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2010/11.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2010:274) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2010/11

CELEX-nr
32006L0067
Ikraftträder
2010-07-01