Förordning (2010:814) om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
SFS 2010:814
Ikraft
2010-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kammarkollegiet prövar frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

Ändringar

Förordning (2010:814) om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

Ikraftträder
2010-08-01