Tillkännagivande (2011:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2010-12-30
Ändring införd
SFS 2011:1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari – 30 juni 2011 är 1,5 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2011:1) av uppgift om Riksbankens referensränta