Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-10-06
Ändring införd
SFS 2011:1068
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt