Förordning (2011:1119) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2011-11-10
Ändring införd
SFS 2011:1119
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Ändringar

Förordning (2011:1119) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt