Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-02-10
Ändring införd
SFS 2011:116 i lydelse enligt SFS 2018:467
Ikraft
2011-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Socialstyrelsen får föra ett register med uppgifter om läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län under åren 1968–2005.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 §  Personuppgifter i registret får behandlas för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 §  I registret får endast behandlas personuppgifter om

  1. datum för utfärdande av recept och för expediering,
  2. vara, pris, antal förpackningar,
  3. uppgift om förstagångspreparat, kodnivå i Anatomic Therapeutic Chemical classification system (ATC-kodnivå),
  4. patientens personnummer, och
  5. förskrivarens arbetsplats.

Den enskildes inställning till behandling

5 §  Personuppgifter får inte behandlas i registret om den registrerade motsätter sig det.

[S2]Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

6 § Har upphävts genom förordning (2018:467).

Information

7 §  Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret.

Ändringar

Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2018:467) om ändring i förordningen (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2018-05-25