Förordning (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-11-24
Ändring införd
SFS 2011:1181
Ikraft
2012-04-01
Tidsbegränsad
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utprövning av ämnesprov i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen genomföras enligt denna förordning.

[S2]Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän för utbildning i dessa skolformer att delta i utprövningen.

2 §  Under 2013 ska utprövning genomföras av ämnesprov i

  1. biologi, fysik och kemi i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan, och
  2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurs 6 och 9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan och i årskurs 7 och 10 i specialskolan.

3 §  Ämnesprov som avses i denna förordning behöver inte beaktas vid betygssättning.

4 §  Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om utprövning av ämnesprov enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Ikraftträder
2012-04-01