Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-12-22
Ändring införd
SFS 2011:1594
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,5 procent för år 2012.

Ändringar

Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Tryckt format (PDF)