Förordning (2011:276) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/12

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-03-17
Ändring införd
SFS 2011:276
Ikraft
2011-07-01
Tidsbegränsad
2012-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2011/12.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2011:276) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/12

CELEX-nr
32006L0067
Ikraftträder
2011-07-01