Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2011-05-05
Ändring införd
SFS 2011:474
Ikraft
2011-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  En statlig förvaltningsmyndighet som innehar sådana växtgenetiska resurser som avses i bilaga I till det internationella fördraget av den 3 november 2001 om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk får ingå avtal med en enskild om förenklat tillträde till resurserna i enlighet med artikel 12.4 i fördraget.

Ändringar

Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser

Ikraftträder
2011-06-15