Tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2011-06-22
Ändring införd
SFS 2011:856
Ikraft
2011-06-30
Upphäver
Cirkulär (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är

[S2]i Danmark ”Statstidende” (på Färöarna ”Dimmalætting”),

[S3]i Finland ”Officiella tidningen”,

[S4]i Island ”Lögbirtingablaðið”, samt

[S5]i Norge ”Brønnøysundregistrenes” elektroniska kungörelsepublikation och en ortstidning.

2 §  Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 13 § andra stycket konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare att tillkännagivanden om konkurser ska

[S2]i Danmark

  1. tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,
  2. införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister, Köpenhamn), om ett fartyg om minst 20 registerton brutto eller en andel i ett sådant fartyg ingår i konkursboet,
  3. införas i luftfartygsregistret (Luftfartøjsregistret), om ett luftfartyg ingår i konkursboet,

[S3]i Finland

  1. antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, om fast egendom ingår i konkursboet,
  2. införas i vederbörande fartygsregister eller fartygsbyggnadsregister, om ett fartyg som har införts i registret eller en andel av ett sådant fartyg ingår i konkursboet,
  3. införas i luftfartygsregistret, om ett luftfartyg ingår i konkursboet,

[S4]i Island

  1. tinglysas hos den sysselmand inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,
  2. införas i vederbörande fartygsregister, om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet,

[S5]i Norge

  1. tinglysas vid Statens kartverk, om fast egendom ingår i konkursboet,
  2. införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet.

Ändringar

Tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land

Ikraftträder
2011-06-30