Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-08-25
Ändring införd
SFS 2011:976
Ikraft
2011-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För Skatteverkets handläggning av en ansökan om registrering enligt 16 kap. 2 § äktenskapsbalken tas en avgift om 275 kronor ut. Avgiften ska betalas när ansökan ges in.

2 §  När Skatteverket har registrerat en handling, ska handlingen förses med ett bevis om registreringen och därefter återlämnas till ingivaren.

Ändringar

Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden

Ikraftträder
2011-10-01