Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2011-12-30
Ändring införd
SFS 2012:1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari – 30 juni 2012 är 2,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta