Förordning (2012:169) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2012-04-04
Ändring införd
SFS 2012:169
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2006:13) om tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare ska upphöra att gälla vid utgången av april 2012.

Ändringar

Förordning (2012:169) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare