Förordning (2012:175) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-04-12
Ändring införd
SFS 2012:175
Ikraft
2012-07-01
Tidsbegränsad
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2012/13.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25

Ändringar

Förordning (2012:175) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13

CELEX-nr
32006L0067
Ikraftträder
2012-07-01