Förordning (2012:419) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2012-06-07
Ändring införd
SFS 2012:419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2001:6) och (AMSFS 1990:3) för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

Ändringar

Förordning (2012:419) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd