Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-11-15
Ändring införd
SFS 2012:667
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring ska, efter framställan från Ersättningsnämnden och om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tilllåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som ska delta i en muntlig förhandling i nämnden genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring.

Ändringar

Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden

Ikraftträder
2013-01-01