Inaktuell version

/Rubriken upphör att gälla U:2014-06-01/Lag (2012:838) om certifiering av vissa installatörer/Rubriken träder i kraft I:2014-06-01/Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Version: 2012:838

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
SFS 2012
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

/Träder i kraft I: 2014-06-01/

1 §  Syftet med denna lag är att införa system för frivillig certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Lag (2014:273).

/Träder i kraft I: 2014-06-01/

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka energitjänster som ska omfattas av system för frivillig certifiering och den närmare utformningen av sådana system. Lag (2014:273).

Prop. 2013/14:174: Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

Övervägandena finns i avsnitt 23.1.

Ändringar

Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Förarbeten
Rskr. 2012/13:69, Prop. 2012/13:32, Bet. 2012/13:NU9
CELEX-nr
32009L0028
Ikraftträder
2012-12-31

Lag (2014:273) om ändring i lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer

Förarbeten
Rskr. 2013/14:221, Prop. 2013/14:174
Omfattning
upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-06-01