Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
SFS 2012:852
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014–2018 endast omfatta värdet av elproduktionen.

Ändringar

Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018

Förarbeten
Rskr. 2012/13:73, Prop. 2012/13:11, Bet. 2012/13:SkU12
Ikraftträder
2013-01-01