Tillkännagivande (2013:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2012-12-28
Ändring införd
SFS 2013:1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2013 är 1,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2013:1) av uppgift om Riksbankens referensränta