Förordning (2013:1009) om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,2 procent för år 2014.

Ändringar

Förordning (2013:1009) om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift