Förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1048
Ikraft
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För sin medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet ska kommunerna få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kr per kommun,
  2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 31 mars 2014.

[S3]Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet

Ikraftträder
2014-01-01