Förordning (2013:1049) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1049
Ikraft
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För sin medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kr per kommun,
  2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 30 april 2014.

[S3]Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2013:1049) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Ikraftträder
2014-01-01