Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2013-04-04
Ändring införd
SFS 2013:167
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013:
  1. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker,
  2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring av innehållet i fastighetsböcker och tomträttsböcker till inskrivningsregister,
  3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om beredskapsplanering, och
  4. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för inskrivningsmyndighet om förande av dagbok, akter och minneslista.

Ändringar

Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket

Ikraftträder
2013-07-01