Förordning (2013:240) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-04-25
Ändring införd
SFS 2013:240
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2013:
 1. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:8) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden,
 2. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll,
 3. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2003:3) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
 4. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter,
 5. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval,
 6. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:2) om översättning till engelska av svenska examina,
 7. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:3) om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet,
 8. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:4) om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan,
 9. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:5) om bilagan till examensbevis,
 10. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2011:5) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen, och
 11. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2012:10) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen.

Ändringar

Förordning (2013:240) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket