Förordning (2013:33) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2013-01-31
Ändring införd
SFS 2013:33
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2000:14) om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2013.
De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ärenden som avser Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal för programperioden 2000-2006.

Ändringar

Förordning (2013:33) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal

Ikraftträder
överg.best