Upphävd författning

Förordning (2013:470) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2013-06-05
Ändring införd
SFS 2013:470
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om återkrav av stöd enligt 2 § andra stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler prövas av den myndighet som lämnat stödet, om inte regeringen i det enskilda fallet bestämmer något annat.

Ändringar

Förordning (2013:470) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Ikraftträder
2013-07-01

Ändring, SFS 2016:605

Omfattning
upph.