Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2013-09-06
Ändring införd
SFS 2013:721
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att gälla vid utgången av september 2013.

Ändringar

Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke