Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2013-12-30
Ändring införd
SFS 2014:1
Ikraft
2014-01-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2014 är 1,0 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2014-01-21