Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-03-20
Ändring införd
SFS 2014:133
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En kommun får meddela föreskrifter om ytterligare förutsättningar för att sådant ekonomiskt stöd som avses i lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst ska lämnas till enskild som är medlem av kommunen.

Ändringar

Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2014-07-01