Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2014-12-04
Ändring införd
SFS 2014:1436
Ikraft
2015-01-01
Tidsbegränsad
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,0 procent.

Ändringar

Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Ikraftträder
2015-01-01