Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
SFS 2014:397 i lydelse enligt SFS 2018:1846
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Registerfrågor

1 §  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förordning (2018:342).

2 §  Har upphävtsgenom förordning (2018:342).

3 §  I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om

  1. företagsnamn,
  2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
  3. postadress och telefonnummer, samt
  4. datum för registrering.

[S2]Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret. Förordning (2018:1846).

4 §  Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

5 §  Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

6 §  När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska ha,
  2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan uppfyllas, och
  3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt lagen ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.

Ändringar

Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2018:342) om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1846) om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01