Upphävd författning

Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2014-01-16
Ändring införd
SFS 2014:7
Ikraft
2014-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är myndigheter skyldiga att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) enligt denna förordning.

2 §  Myndigheter ska på begäran av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) lämna uppgifter som de förfogar över om kommissionen behöver uppgifterna för att fullgöra sitt utredningsuppdrag.

Ändringar

Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen

Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2016:309) om upphävande av förordningen (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen

Omfattning
upph.