Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2015-12-10
Ändring införd
SFS 2015:905
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

[S2]Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium för automatiserad behandling.

3 §  Skatteverket får besluta om avgifter för utlämnande av uppgifter.

4 §  Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska gallras.

5 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter (2015:898) och för verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

Ikraftträder
2016-01-01