Förordning (2016:1135) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-12-01
Ändring införd
SFS 2016:1135
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksskatteverkets föreskrifter av den 7 mars 1996 om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning (RSFS 1996:6) ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2017.

Ändringar

Förordning (2016:1135) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning