Förordning (2016:1136) om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-12-01
Ändring införd
SFS 2016:1136
Ikraft
2017-01-01
Tidsbegränsad
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,34 procent.

Ändringar

Förordning (2016:1136) om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Ikraftträder
2017-01-01