Förordning (2016:1204) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2017

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2016-12-01
Ändring införd
SFS 2016:1204
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 2,0 procent för år 2017.

Ändringar

Förordning (2016:1204) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2017