Förordning (2017:1026) om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2017-11-09
Ändring införd
SFS 2017:1026
Ikraft
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En domstol ska underrätta Sveriges advokatsamfund om en dom som innebär att en advokat har dömts för brott till någon annan påföljd än penningböter. Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades.

Ändringar

Förordning (2017:1026) om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål

Ikraftträder
2018-01-01