Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet Fi S3
Utfärdad
2017-11-30
Ändring införd
SFS 2017:1195
Ikraft
2018-01-01
Tidsbegränsad
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,13 procent.

Ändringar

Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Ikraftträder
2018-01-01