Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
2017-12-07
Ändring införd
SFS 2017:1267
Ikraft
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,7 procent för 2018.

Ändringar

Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018

Ikraftträder
2018-01-01