Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2017-05-24
Ändring införd
SFS 2017:486
Ikraft
2017-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om sådan utredning i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt som avses i 13 § lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

Ändringar

Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt

Ikraftträder
2017-07-01