Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2017-06-30
Ändring införd
SFS 2017:843
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli–31 december 2017 är –0,50 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta