Förordning (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2017-09-14
Ändring införd
SFS 2017:869
Ikraft
2017-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster.

2 §  Länsstyrelserna ska bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. Om det i länet finns organ med uppgift att svara för frågor om regional tillväxt, ska bevakningen ske i samverkan med dessa organ.

[S2]I bevakningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov ingår att bedöma tillgängligheten till tjänsterna för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vidare ingår att bedöma om tillgången till tjänsterna på en ort eller landsbygd minskat i sådan utsträckning att samhällets behov inte längre tillgodoses.

3 §  Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett samordningsansvar för bevakningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Ändringar

Förordning (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster

Ikraftträder
2017-11-01