Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2017-12-29
Ändring införd
SFS 2018:1
Ikraft
2018-01-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2018 är –0,50 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2018-01-23