Tillkännagivande (2018:1403) av uppgift om Riksbankens referensränta

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2018-06-29
Ändring införd
SFS 2018:1403
Ikraft
2018-07-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli–31 december 2018 är -0,50 procent.

Ändringar

Tillkännagivande (2018:1403) av uppgift om Riksbankens referensränta

Ikraftträder
2018-07-04