Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
SFS 2018:1437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar

Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

Förarbeten
Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27