Förordning (2018:1444) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-06-28
Ändring införd
SFS 2018:1444
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

Ändringar

Förordning (2018:1444) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk