Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2018-03-22
Ändring införd
SFS 2018:159
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Utgivaren av Svensk författningssamling (SFS) tillkännager följande.
Författningar som kungörs i SFS och utfärdas från och med den 1 april 2018 kommer att kungöras genom att publiceras elektroniskt i SFS på en särskild webbplats med adress www.svenskforfattningssamling.se.

Ändringar

Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling