Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
SFS 2018:1641
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:

  • 61 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
  • 255 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
  • 408 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Ändringar

Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019