Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2018-11-29
Ändring införd
SFS 2018:1992
Ikraft
2019-01-01
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,16 procent.

Ändringar

Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Officiell autentisk version

Ikraftträder
2019-01-01